Khách hàng vui lòng chuyển tiền từ tài khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản với thông tin như sau:
Tên người hưởng:Công Ty Cổ phần Fundiin

Nội dung chuyển khoản:

Số điện thoại - Mã khách hàng

Ví dụ: 0907777755 - ID0001ABCD

Số tài khoản:0039100009448006
Chi nhánh:TP.HCM
Số tài khoản:0721000648679
Chi nhánh:Kỳ đồng
Số tài khoản:80970978
Chi nhánh:3 Tháng 2