Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) (phiên bản 1.1), được Công ty Cổ phần Fundiin lập và ban hành ngày 21/11/2019. Chính sách này được áp dụng cho khách hàng, người sử dụng các nền tảng mua sắm của Fundiin, bao gồm các phiên bản web, webapp, app. Nếu bạn là khách hàng đã đăng ký và sử dụng nền tảng mua sắm của Fundiin, bạn mặc nhiên chấp nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với chính sách này với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thu thập thông tin

Với mục đích xác thực danh tính, đánh giá triển vọng mua sắm, thanh toán của người dùng, đặc biệt đối với các phương án thanh toán trả sau, Fundiin có quyền yêu cầu người sử dụng cung cấp đầy đủ và chính xác bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân (Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại)
 • Thông tin người thân (Họ và tên, số điện thoại, CMND/CCCD)
 • Địa chỉ hộ khẩu, tạm trú, công ty, GPS
 • Thông tin học vấn (trường, mã số sinh viên, điểm học)
 • Thông tin tài chính (thu nhập, công việc, công ty, chi tiêu, khả năng thanh toán)
 • Hình ảnh (hình đại diện, hình CMND/CCCD, hình thẻ Sinh viên, hình giấy phép lái xe, hình cà-vẹt xe, hình gương mặt người dùng, hình hộ khẩu)
 • Thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng
 • Thông tin mạng xã hội (Facebook, Linkedin, Zalo,…)
 • Thông tin danh bạ, nhật ký cuộc gọi
 • Thư viên video, hình ảnh
 • Camera và microphone
 • Ngoài ra, Fundiin cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác, hoặc đối chiếu thông tin thông qua bên thứ 3 như các công ty cung cấp dữ liệu, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng, cửa hàng bán lẻ,…

Điều 2. Sử dụng thông tin

Fundiin sử dụng thông tin người dùng cho các mục địch bao gồm nhưng không giới hạn sau:

 • Xác thực thông tin danh tính người dùng, tránh người dùng sử dụng thông tin người khác để đăng ký
 • Đánh giá triển vọng, khả năng thanh toán của người dùng.
 • Xây dựng cộng đồng người dùng và tăng kết nối, tương tác giữa các người dùng với nhau.
 • Liên hệ, gửi các thông báo liên quan.
 • Gợi ý các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Quảng cáo đúng đối tượng, đúng sản phẩm, đúng lúc, tiết kiệm chi phí. Đo lường trải nghiệm, kết quả sử dụng nhằm cải tiến dịch vụ, nội dung, giao diện, trải nghiểm cho người dùng.
 • Hỗ trợ Fundiin và nhân viên, cộng tác viên của Fundiin trong việc chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng.
 • Liên hệ đến người dùng, nhắc nhở đến người dùng các khoản nợ sắp đến hạn, quá hạn. Hỗ trợ, cung cấp giải pháp khác khi Fundiin không thể kết nối được đến người dùng qua số điện thoại đã cung cấp.

Điều 3. Lưu trữ và bảo vệ thông tin người dùng

Địa chỉ công ty lưu trữ, quản lý thông tin người dùng:

 • Công ty Cổ phần Fundiin
 • Tầng 8, 366 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: lienhe@fundiin.vn

Điều 4. Chia sẻ thông tin

Fundiin có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với:

 • Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà người dùng đã mua hàng.
 • Cung cấp thông tin cho các bên thứ 3 bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ 3 thực hiện dịch vụ nhắc nợ, thu hồi nợ, kiểm tra thông tin tín dụng, xác thực thông tin cá nhân, thu nhập, cung cấp thông tin tín dụng cho các Trung tâm thông tin tín dụng (CIC và PCB).
 • Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Các bên cung cấp dịch vụ quảng cáo, đo lường và cải thiện hiệu quả quảng cáo. Các công ty tổ chức sự và tài trợ sự kiện, các công ty khảo sát, nghiên cứu thị trường.
 • Các nhân viên chính thức và cộng tác viên của Fundiin.

Nhằm tăng mức độ kết nối giữa các người dùng và tăng khả năng đánh giá triển vọng thanh toán của người dùng, Fundiin có quyền chia sẻ thông tin cơ bản của người dùng với những ngươi dùng khác có lưu số điện thoại của nhau trên danh bạ. Các thông tin cơ bản bao gồm:

 • Hình đại diện
 • Họ và tên
 • Số lượng kết nối
 • Tình trạng thanh toán

Điều 5. Triển vọng thanh toán

Fundiin đánh giá triển vọng thanh toán người dùng dựa trên dữ liệu lớn các thông tin do người dùng cung cấp, các thông tin mua sắm của ngươi dùng, các thông tin công cộng được thu thập, các thông tin khác thu thập được từ bên thứ ba, và các công thức riêng mà Fundiin sở hữu. Người dùng hiểu và đồng ý rằng điểm tín nhiệm này thuộc sở hữu của Fundiin và Fundiin có toàn quyền sử dụng điểm số này.

Điều 6. Thay đổi thông tin

Người dùng được quyền chủ động yêu cầu Fundiin cập nhật, sửa đổi các thông tin cá nhân thông qua web/webapp/app. Trong một số trường hợp thông tin cần sửa đổi, cập nhật mang tính trọng yếu, Fundiin sẽ xác thực hoặc yêu cầu bổ sung thông tin xác thực nhằm xác định tính chính chủ của người yêu cầu thay đổi, cập nhật thông tin. Trong mọi trường hợp, Fundiin vẫn sẽ lưu trữ các thông tin gốc/cũ trước đó.