Thanh toán nhẹ nhàng

3 kỳ thanh toán nhẹ nhàng

Chia 3 thanh toán miễn lãi thật nhanh và dễ.

Không phí phát sinh

Không phí ẩn, không phí phạt khi thanh toán đúng hạn.

Duyệt tự động

Hoàn thành dưới 30s. Duyệt hồ sơ tự động.

Hướng dẫn

Mua tại SHOP.

1.CHỌN GIỎ HÀNG MUỐN MUA.

2.CUNG CẤP SỐ ĐIỆN THOẠI & NHẬN SMS.

3.NHẤN VÀO LINK & CHỤP ẢNH CHỨNG MINH THƯ.

4.XÁC NHẬN & THANH TOÁN KỲ 1 ĐỂ NHẬN HÀNG.

Hướng dẫn

Mua ONLINE.

1.CHỌN GIỎ HÀNG MUỐN MUA.

2.CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN FUNDIIN.

3.NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI & CHỤP ẢNH CHỨNG MINH THƯ.

4.XÁC NHẬN & THANH TOÁN KỲ 1 ĐỂ NHẬN HÀNG.

Đối tác hỗ trợ